Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam
Lịch sử tập đoàn

Câu chuyện thành công

Robert Bosch đang đứng giữa các cộng sự của mình.

Năm 1886, Robert Bosch đã thành lập "Phân xưởng Cơ khí Chính xác và Kỹ thuật Điện" tại Stuttgart. Đây chính là sự ra đời của công ty hoạt động trên toàn cầu ngày nay. Ngay từ đầu, nó đã có đặc trưng là sức mạnh sáng tạo và cam kết xã hội.

Robert Bosch

Đừng bao giờ quên tính nhân văn và hãy tôn trọng phẩm giá con người trong tất cả ứng xử xã hội.

Robert Bosch, 1920

Liên hệ với Bosch

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi