Tin tức và câu chuyện

Những con người đang chung tay làm việc, những chương trình phát triển mới – tất cả được khơi nguồn từ phương châm “Sáng tạo vì cuộc sống” .

Những câu chuyện

Bosch trên các phương tiện truyền thông xã hội

Tin tức

Liên hệ Bosch Việt Nam

Liên hệ báo chí

Nguyễn Thị Bích Phượng
Trưởng phòng Truyền thông
Điện thoại
Email

Câu hỏi chung về Bosch