Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Tin tức và câu chuyện

Những con người đang chung tay làm việc, những chương trình phát triển mới – tất cả được khơi nguồn từ phương châm “Sáng tạo vì cuộc sống” .

Những câu chuyện

Tin tức

Liên hệ báo chí

Nguyễn Thị Bích Phượng
Trưởng phòng Truyền thông

Điện thoại

Câu hỏi chung về Bosch