Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Về Bosch Rexroth

Bosch Rexroth - Bộ phận Truyền động và Điều khiển của Bosch thuộc Tập đoàn Bosch, kinh nghiệm ứng dụng toàn cầu trong các lĩnh vực Ứng dụng Di động (Mobile Applications), Ứng dụng Máy móc và Kỹ thuật (Machinery Applications and Engineering), Tự động hóa Nhà máy (Factory Automation) và Giải pháp Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 solutions). Với các sản phẩm thông minh, giải pháp hệ thống tùy chỉnh và dịch vụ đa dạng, Bosch Rexroth đang tạo ra môi trường cần thiết cho các ứng dụng kết nối hoàn toàn. Bosch Rexroth cung cấp cho khách hàng các giải pháp thủy lực, động cơ và điều khiển điện, công nghệ bánh răng và công nghệ chuyển động tuyến tính và lắp ráp, bao gồm phần mềm và giao diện với Internet of Things.