Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam
Các website trên toàn thế giới

Bosch trên toàn thế giới

468 chi nhánh và công ty con tại hơn 60 quốc gia – mạng lưới đối tác kinh doanh và dịch vụ tại khoảng 150 nước trên toàn thế giới.

Chọn vị trí của bạn

Liên hệ với Bosch

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi