Tham gia với tư cách sinh viên hay người mới tốt nghiệp.
Sinh viên và người đã tốt nghiệp

Tham gia với tư cách sinh viên hay người mới tốt nghiệp.

Bất cứ nơi nào bạn muốn tới — tại Bosch, bạn có thể đóng góp thành công cá nhân và chuyên môn ngay từ đầu và thiết lập các mối liên hệ trong công ty.

Bắt đầu sự nghiệp của bạn

Bạn sắp hoàn thành chương trình học của mình? Thì bạn vẫn có thể tìm được những cơ hội bắt đầu đúng đắn cùng với chúng tôi. Bosch đa dạng và mang tính quốc tế hơn hầu hết các công ty khác. Tại các công ty con và các công ty khu vực trên toàn thế giới của chúng tôi, những thách thức thúc đẩy và những quan điểm đặc biệt đang chờ đợi bạn.

Các cơ hội của bạn khi đang là sinh viên

Nắm bắt cơ hội khám phá Bosch trong khi đang học và tự tìm ra điều gì phù hợp cho bản thân. Chúng tôi sẽ tạo một khởi đầu giá trị cho tương lai của bạn.

Thực tập sinh

Thực tập sinh

Tham gia trực tiếp vào các nhóm, và thu thập kinh nghiệm thực tế, liên quan đến chuyên ngành. Nếu bạn đang nghiên cứu một chủ đề STEM, bạn có thể được chọn cho chương trình liên kết tài năng riêng biệt "students@bosch" của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi cung cấp riêng cho bạn những nội dung để chuẩn bị khởi đầu sự nghiệp của mình. Bạn sẽ được mời tham gia các sự kiện và các hội thảo chuyên biệt và hưởng lợi từ việc huấn luyện cá nhân và thực tập ở nước ngoài với Bosch.

Luận án Tốt nghiệp

Luận án Tốt nghiệp

Tại Bosch, bạn sẽ làm việc trên các giải pháp tạo cảm hứng cho các thế hệ tương lai, và với chúng tôi, bạn sẽ đặt nền tảng cho khởi đầu sự nghiệp của bạn. Trong khi hoàn thiện luận án tốt nghiệp, bạn sẽ được cố vấn cả về mặt cá nhân và chuyên môn trong suốt toàn bộ quá trình. Bạn sẽ nghiên cứu chủ đề của mình tại nơi giao thoa của lý thuyết và thực tiễn, qua đó mở rộng mạng lưới sớm trong sự nghiệp của bạn.

Bắt đầu tại Bosch khi đã tốt nghiệp

Bạn có câu hỏi nào liên quan tới việc ứng tuyển khi bạn đã tốt nghiệp rồi không? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp ở bên dưới.

Chương trình Quản Trị Viên Trẻ

Chương trình Quản Trị Viên Trẻ

90% các quản lý tại Bosch xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ nhân viên của chúng tôi. Một trong những lý do cho điều này là: Chương trình Quản lý Cấp trung. Cùng với cố vấn của bạn, chúng tôi chuẩn bị cho bạn tham gia nhiệm vụ quản lý trong công ty của chúng tôi. Những nhân tố dẫn tới thành công ngày nay cũng tương tự như trong quá khứ: định hướng thực tế, nội dung thiết kế riêng biệt, và sự tập trung vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Giữ liên hệ với Bosch

Cần trợ giúp ứng tuyển?

Email

Gặp mặt đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi tại các sự kiện

Hãy gặp mặt chúng tôi tại các sự kiện, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tương lại của bạn tại Bosch. Hãy tham gia cùng chúng tôi, bạn có thể hiểu thêm về cách chúng tôi làm việc.

Chia sẻ điều này trên: