Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Cộng tác và lãnh đạo

Hãy truyền cảm hứng cho nhau. Truyền cảm hứng cho ngày hôm nay và ngày mai tốt hơn bằng cách thực hiện theo các giá trị của bạn và kiến tạo tương lai. Work #LikeABosch

Một nhóm các đồng nghiệp khác nhau đang cùng nhau tạo dáng trong phòng họp, vui vẻ tràn ngập khắp bài đăng.

Tại Bosch, chúng tôi coi trọng các giá trị

Mỗi người mỗi khác — và đó là điều mà chúng tôi yêu thích. Nhận cảm hứng từ nơi bạn có thể là chính mình và làm giàu thêm giá trị bản thân nhờ vào những góc nhìn của cộng đồng Bosch trên khắp thế giới. Cộng tác, cởi mở, tôn trọng và tin tưởng — đó chính là Bosch.

Tại Bosch, bạn thay đổi cuộc sống

Chúng tôi yêu công việc kinh doanh — và môi trường của chúng tôi. Dựa trên quỹ từ thiện, chúng tôi phát minh công nghệ phục vụ cuộc sống, đồng thời hỗ trợ các dự án xã hội và môi trường. Để lại dấu ấn lâu dài trên thế giới với các giải pháp đổi mới, mang lại lợi ích và thông minh.

Inspire với Bosch — Tổng quan

Icon jewel

Giá trị lâu dài

Icon user-arrows-heart

Sự da dạng trong thực tiễn hoạt động

Icon watering-can

Nhà lãnh đạo hỗ trợ

Icon global-entrepreneur

Độc lập về tài chính và trách nhiệm xã hội

Icon leaf-simple

Chiến lược phát triển bền vững mạnh mẽ

Icon box-lightbulb

Thúc đẩy đổi mới

Shawn đang ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng.

Work #LikeABosch — Ứng tuyển ngay!

Chia sẻ điều này trên: