Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam
Sự bền vững, các giá trị và sự tuân thủ pháp lý

Trách nhiệm của chúng tôi

Đối với Tập đoàn Bosch, sự bền vững đồng nghĩa với việc đảm bảo thành công lâu dài của công ty, đồng thời bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi nỗ lực hướng đến việc làm cho năng lượng tái tạo có giá cả phải chăng hơn, an toàn hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng giới doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào việc giải quyết những thách thức mà xã hội đang đối mặt.
TS. Volkmar Denner, Chủ tịch hội đồng quản trị

Các giá trị – Nền tảng của chúng tôi

Các giá trị phản ánh cách thức kinh doanh của chúng tôi: những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, cộng sự và xã hội.

Icon number 1

Tập trung vào tương lai và kết quả

Chúng tôi tập trung vào kết quả. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo tương lai cũng như tạo dựng nền tảng cho những sáng kiến xã hội của công ty và quỹ Robert Bosch.

Icon number 2

Trách nhiệm và sự bền vững

Chúng tôi hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng và môi trường.

Icon number 3

Sáng kiến và kiên định

Chúng tôi làm việc theo sáng kiến riêng, với tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

Icon number 4

Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi trao đổi các vấn đề quan trọng của công ty một cách kịp thời và cởi mở. Đây là nền tảng tốt nhất cho một mối quan hệ tin cậy.

Icon number 5

Công bằng

Chúng tôi đối xử công bằng với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, và coi sự công bằng là nền tảng cho thành công của công ty.

Icon number 6

Sự tin tưởng, uy tín và tính hợp pháp

Chúng tôi chỉ cam kết những gì mà chúng tôi có thể thực hiện, chấp nhận những thỏa thuận mang tính liên kết và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

Icon number 7

Sự đa dạng

Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng, và coi đó là điều kiện thiết yếu cho sự thành công.

Bức vẽ của Robert Bosch

Về lâu dài, cách tiếp cận kinh doanh công bằng và trung thực sẽ luôn mang lại lợi nhuận cao nhất.

Robert Bosch, 1921
Logo "Chúng tôi là Bosch" tại địa điểm thí nghiệm của Bosch tại Yakeshi, Trung Quốc.

Chúng tôi là Bosch

Tuyên ngôn sứ mệnh của chúng tôi giải thích nguồn động lực, những điểm chung, và những giá trị mà chúng tôi cùng đeo đuổi. Chúng tôi muốn lưu lại dấu ấn dài lâu trên thế giới – nhờ những đóng góp của một đội ngũ xuất sắc.

Tuân thủ pháp lý

Sự tuân thủ pháp lý là một phần không thể tách rời trong các giá trị của công ty.

Volkmar Denner

Việc áp dụng bộ quy tắc ứng xử kinh doanh trên toàn cầu là để bảo vệ các cộng sự và công ty cũng như khách hàng và đối tác.

Trong tuyên ngôn sứ mệnh “Chúng tôi là Bosch” ghi rõ, “Chúng tôi chỉ hứa những gì có thể làm được, chấp nhận các thỏa thuận ràng buộc, tôn trọng và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.” Để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc này, chúng tôi đã đúc kết thành bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh toàn cầu, thể hiện rõ quan điểm của tập đoàn về các yêu cầu pháp lý cũng như những vấn đề đạo đức. Bộ quy tắc Ứng xử Kinh doanh này được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh.

Bosch có một hệ thống đảm bảo tuân thủ pháp lý toàn cầu, đứng đầu là người phụ trách giám sát việc tuân thủ pháp lý và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp cho hội đồng quản trị. Công ty còn có bộ phận giám sát việc tuân thủ pháp lý và các chuyên viên phụ trách trong từng ngành hàng và ở từng khu vực.

Các biện pháp ngăn ngừa và kiểm tra bao gồm nguyên tắc kiểm soát kép, luân chuyển công việc ở các lĩnh vực nhạy cảm, cũng như kiểm toán định kỳ được đặt ra để hỗ trợ việc đảm bảo tuân thủ pháp lý dựa trên các giá trị công ty. Chúng tôi còn có một chương trình đào tạo bắt buộc về việc tuân thủ pháp lý dành cho các cộng sự. Ngoài ra, chúng tôi thiết lập chương trình "Đối thoại về Tuân thủ pháp lý", cho phép thảo luận các chủ đề và kinh nghiệm liên quan đến tuân thủ pháp lý giữa ban lãnh đạo, các cộng sự và các cán bộ giám sát việc tuân thủ pháp lý.

Hệ thống đảm bảo tuân thủ pháp lý còn bao gồm đường dây nóng để cộng sự, đối tác và các đơn vị thứ ba có thể lập tức báo cáo những trường hợp vi phạm. Việc tuân thủ pháp lý và hành động có trách nhiệm không chỉ thuộc về công ty. Chúng tôi còn thiết lập bộ Quy tắc Ứng xử dành cho các nhà cung cấp, nêu rõ những nguyên tắc và yêu cầu để cộng tác với Bosch. Chúng tôi kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng các nhà cung cấp tuân thủ các nguyên tắc này. Trong một môi trường thay đổi nhanh chóng, chúng tôi liên tục xem xét hệ thống tuân thủ pháp lý để kịp thời điều chỉnh các quy tắc và quy trình cho phù hợp với những yêu cầu pháp lý và công nghệ mới.

Tải xuống

Quy tắc Ứng xử Kinh doanh

Quy tắc Ứng xử Kinh doanh

Quy tắc Ứng xử cho các nhà cung cấp

Quy tắc Ứng xử cho các nhà cung cấp

Câu hỏi thường gặp

Chúng tôi có ý gì khi nói tới sự tuân thủ?

Sự tuân thủ có nghĩa là tuân thủ pháp luật và các quy định của công ty. Nói cách khác, mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bosch và các cộng sự của nó phải tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý, Quy tắc Ứng xử Kinh doanh và bất kỳ hướng dẫn và chỉ thị trung ương hiện hành nào có liên quan đến chủ đề này dưới bất kỳ hình thức nào ("nguyên tắc tuân thủ").

Chủ đề tuân thủ là một vấn đề liên quan đến tất cả các cộng sự, vì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vi phạm: một mặt các vi phạm pháp luật có thể dẫn đến truy tố hình sự, tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặt khác, vi phạm nguyên tắc tuân thủ có thể gây ra thiệt hại về tài chính cho công ty, cũng như gây tổn hại cho danh tiếng của công ty. Kết quả là sự suy giảm hiệu quả kinh doanh của công ty và qua đó làm suy giảm thành công của công ty. Sự tuân thủ cũng liên quan đến mối quan hệ kinh doanh giữa Bosch và các bên thứ ba: Bosch không muốn dính líu đến hành vi vi phạm nguyên tắc tuân thủ của các bên khác.

Nên làm gì nếu yêu cầu Tuân thủ bị vi phạm?

Tất cả cộng sự phải báo cáo những vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp lý có thể xảy ra và theo cách này sẽ giúp hạn chế hậu quả của những vi phạm đó và ngăn ngừa những hành vi sai trái tương tự xảy ra trong tương lai. Việc này cũng áp dụng đối với các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba.

Ai có thể báo cáo các vi phạm nguyên tắc tuân thủ?

•  Bất kỳ cộng sự nào, bao gồm thực tập sinh và nghiên cứu sinh Tiến sĩ

• Nhân sự thuê ngoài, chẳng hạn như người lao động được thuê lại hoặc cộng sự làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài

•  Bất kỳ đối tác kinh doanh nào, như các nhà cung cấp, khách hàng, hoặc các đối tác liên doanh

•  Bất kỳ bên thứ ba nào

Các vi phạm nào nên được báo cáo?

Điều quan trọng là các vấn đề được báo cáo cho thấy rằng hành vi phạm tội đã được thực hiện - chẳng hạn như trộm cắp, gian lận hoặc hối lộ - hoặc có sự vi phạm có hệ thống các quy định pháp lý hoặc quy định nội bộ của công ty, chẳng hạn như cố tình vi phạm và ngừng tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng hoặc an toàn hoặc Quy tắc Ứng xử Kinh doanh.

Nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng nào - có nên báo cáo không?

Có. Các cán bộ phụ trách tuân thủ có trách nhiệm điều tra, thu thập bằng chứng sẽ được sử dụng trước tòa và tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào có thể là cần thiết. Họ nhận được hỗ trợ từ các chuyên gia trong các bộ phận chuyên môn, những người được đào tạo bắt buộc và có thẩm quyền liên quan.

Những người báo cáo vi phạm có phải sợ hậu quả không?

Những người báo cáo các vấn đề tuân thủ theo sự hiểu biết tốt nhất và trong đức tin của họ không phải lo sợ phía công ty gây bất kỳ bất lợi nào do hành động của họ.

Có thể gửi báo cáo ẩn danh không?

Có, các báo cáo có thể được gửi ẩn danh thông qua đường dây nóng tuân thủ của Bosch. Có thể thiết lập một hộp thư bảo mật trong đường dây nóng để tương tác ẩn danh với cán bộ phụ trách tuân thủ.

Chính xác những gì sẽ xảy ra với một báo cáo?

Cán bộ phụ trách tuân thủ có trách nhiệm tiến hành điều tra các vi phạm được báo cáo và đảm bảo rằng vấn đề được giải quyết hợp lý (nếu cần thiết, có thể yêu cầu sự hỗ trợ của các phòng chuyên môn của Bosch hoặc các chuyên gia bên ngoài).

Tài liệu hóa và minh bạch

Mọi báo cáo vi phạm có thể xảy ra cũng như các biện pháp được thực hiện sau đó phải được tài liệu hóa bởi cán bộ phụ trách tuân thủ. Khi xét đến lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, người báo cáo vấn đề có thể tham vấn tình trạng của cuộc điều tra. Nếu việc điều tra một vấn đề bị hủy do không tìm thấy hành vi sai trái có liên quan nào thì cá nhân có liên quan sẽ được thông báo theo đó, với điều kiện họ được yêu cầu đưa ra ý kiến trong quá trình điều tra hoặc đã yêu cầu cung cấp thông tin điều tra.

Bảo mật dữ liệu

Bất kỳ báo cáo vi phạm tuân thủ có thể xảy ra thường liên quan tới việc tiết lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, việc nhận và xử lý những báo cáo đó yêu cầu rằng người báo cáo xác nhận họ đã được thông báo về quyền lợi của họ theo luật bảo mật thông tin và đồng ý rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được sử dụng trong quá trình điều tra các vấn đề về tuân thủ. Trong thường hợp báo cáo được gửi ẩn danh, điều này sẽ không áp dụng.

Liên hệ với Bosch

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi