Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Sự phát triển và nâng tầm của bạn

Hãy cùng nhau phát triển. Phát triển ở vô số vai trò, vị trí và cơ hội. Work #LikeABosch

Một đồng nghiệp đang tạo dáng trước kệ bày hàng, đầy chữ viết hoa với nội dung in liên quan đến Bosch trên đó, như Work #LikABosch.

Tại Bosch, bạn sẽ vươn mình phát triển.

Chúng tôi đã dành hơn 130 năm để định hình thị trường và công nghệ mới. Giống như việc chúng tôi đã tìm cách thay đổi, phát triển & sáng tạo, bạn cũng có thể làm vậy — vì không có ranh giới nào cho sự phát triển.

Tại Bosch, bạn sẽ tìm thấy vị trí của mình

Một công ty toàn cầu, nhiều cách làm việc và nhiều lĩnh vực để khám phá. Dù bạn muốn văn hóa toàn cầu hay tinh thần khởi nghiệp, ghế lười hay phòng họp giám đốc, nghiêm túc hay linh hoạt. Dù phát triển theo chiều dọc hay chiều ngang — chúng tôi cũng sẽ ở cạnh bạn.

Grow với Bosch — Tổng quan

Icon welcome

Nhà tuyển dụng lâu đời với kinh nghiệm và lịch sử

Icon development

Vô vàn khả năng đào tạo

Icon gears-interlocked-arrow

Phát triển năng lực tương lai

Icon team-signpost

Nhiều nghề nghiệp trong cùng một công ty

Icon World-Paperplane

Nhiệm vụ và cộng tác quốc tế

Icon chart line

Phát triển tài năng nghề nghiệp

Shawn đang ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng.

Work #LikeABosch — Ứng tuyển ngay!

Chia sẻ điều này trên: