Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Thông cáo pháp lý

Đối với người dùng các trang internet của Công ty TNHH Bosch Việt Nam

© Copyright – Bản quyền

Tất cả các quyền được đăng ký. Tất cả các văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hình ảnh động và video cũng như cách sắp xếp trên trang web của Bosch được bảo vệ bản quyền và các luật và quy định thương mại khác. Nội dung các trang web này không được phép sao chép, phổ biến, thay đổi, hoặc cho bên thứ ba truy cập với mục đích thương mại. Ngoài ra, trên một số trang web của Bosch có hình ảnh mà bên thứ ba giữ bản quyền.

Thông tin nhãn hiệu

Trừ khi có nếu khác, tất cả các thương hiệu trên các trang web của Bosch được bảo vệ bởi luật thương hiệu. Điều này đặc biệt áp dụng đối với các thương hiệu Bosch, biển hiệu, logo công ty và biểu tượng. Các thương hiệu và các bộ phận thiết kế được sử dụng trên trang web của chúng tôi đều là tài sản trí tuệ của Robert Bosch GmbH, Đức.

Bảo vệ dữ liệu

Trang web này đã được biên soạn rất cẩn thận. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hay đúng đắn của thông tin trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng trang web này gây ra, trừ khi gây ra cố ý hoặc do sơ suất không thể tha thứ của Bosch.

Thông tin giấy phép

Sở hữu trí tuệ có trong web của Bosch, như bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền được bảo vệ. Trang web này không phải là giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch (Bosch) hoặc bên thứ ba.