Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam
Bosch trên toàn thế giới

Sơ lược về Tập đoàn Bosch

Tập đoàn Bosch trên toàn thế giới

Chúng tôi làm gì

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu trên thế giới. Bosch tuyển dụng khoảng 402,600 cộng sự trên toàn cầu (tính đến 31/12/2021). Tập đoàn đạt doanh thu 78,7 tỷ euro trong năm 2021. Hoạt động của Bosch được chia thành bốn lĩnh vực kinh doanh: Giải pháp Di chuyển, Công nghệ trong Công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Công nghệ Năng lượng và Xây dựng. Là tập đoàn tiên phong về Internet Vạn Vật (IoT), Bosch cung cấp các giải pháp sáng tạo cho Nhà thông minh, Công nghiệp 4.0, và Giao thông kết nối. Bosch theo đuổi tầm nhìn về việc di chuyển bền vững, an toàn, và thú vị. Bosch sử dụng những kiến thức chuyên sâu về công nghệ cảm biến, phần mềm và dịch vụ, cũng như nền tảng đám mây IoT để cung cấp cho khách hàng các giải pháp kết nối và đa lĩnh vực từ một nguồn duy nhất. Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Bosch là mang lại một cuộc sống kết nối với các sản phẩm và giải pháp có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc được phát triển hay sản xuất với sự trợ giúp của AI. Bosch cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới với các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và truyền cảm hứng. Nói vắn tắt, Bosch xây dựng công nghệ “Sáng tạo vì cuộc sống”.

Sơ lược về Bosch

Sơ lược về doanh thu, các cộng sự, các địa điểm — các số liệu và thương hiệu chính
(số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 | giá trị làm tròn)

429.400

cộng sự trên toàn cầu

91,6

tỷ euros doanh thu

90.100

nhà nghiên cứu và kỹ sư trên toàn thế giới

468

chi nhánh và công ty con tại khoảng 60 quốc gia

4,8

tỷ euros lợi nhuận trước thuế và lãi vay

7,3

tỷ euro cho nghiên cứu và phát triển

Các ấn phẩm

Bạn có thể tải xuống thông tin cập nhật về Bosch dưới dạng tệp tin PDF tại đây.

Trang bìa Bosch ngày hôm nay

Bosch ngày nay

Tất cả thông tin ngắn gọn và rõ ràng về Bosch

Trang bìa báo hàng năm năm 2023 của Bosch

Báo cáo thường niên 2023

Thông tin về công ty và báo cáo thường niên 2023

Các lĩnh vực kinh doanh

Cấu trúc công ty và tổ chức

Cấu trúc công ty của Robert Bosch GmbH đảm bảo tính độc lập về mặt kinh doanh của Tập đoàn Bosch. Cấu trúc này cho phép Tập đoàn lập kế hoạch dài hạn và đầu tư vào những đề án sơ bộ quan trọng cho tương lai. 94 % cổ phần vốn của Tập đoàn Robert Bosch GmbH do tổ chức từ thiện Robert Bosch Stiftung GmbH nắm giữ. Số cổ phần còn lại thuộc về một công ty thuộc gia đình Bosch và Robert Bosch GmbH. Robert Bosch Industrietreuhand KG giữ phần lớn quyền biểu quyết và đóng vai trò là cổ đông của tập đoàn.

  • Cổ đông của Robert Bosch GmbH. Phân chia cổ phần: 1% thuộc Robert Bosch GmbH, 5% thuộc ERBO II GmbH /Gia đình Bosch, 94% thuộc Robert Bosch Stiftung GmbH
  • Cổ động của Robert Bosch GmbH. Phân chia quyền biểu quyết: 7% thuộc gia đình Bosch, 93% thuộc Robert Bosch Industrietreuhand KG

Tổ chức Robert Bosch Stiftung

Tòa nhà văn phòng của Robert Bosch Stiftung và tòa nhà trước đây của Robert Bosch tại Stuttgart

Kể từ khi được thành lập vào năm 1964, Robert Bosch Stiftung GmbH đã và đang thực hiện cam kết trách nhiệm xã hội từ người sáng lập. Bằng hoạt động của mình, tổ chức này đã phát triển những giải pháp khả thi nhằm giải quyết các thách thức của xã hội. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức đã thực hiện nhiều dự án riêng, tham gia vào liên minh các đối tác và thúc đẩy các sáng kiến của bên thứ ba. Tổ chức đã hỗ trợ tài chính cho các hoạt động trách nhiệm xã hội từ cổ tức nhận được với tư cách là cổ động của Tập đoàn Robert Bosch GmbH.

Liên hệ với Bosch

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi