Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Bên Cung Cấp

Phụ trách các trang web của Công ty TNHH Bosch Việt Nam

Địa chỉ
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
Tầng 14, Ngôi nhà Đức
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm về nội dung
Công ty TNHH Bosch Việt Nam

Điện thoại
(84 28) 62583690

Liên hệ với chúng tôi tại
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
Tầng 14, Ngôi nhà Đức
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (8428) 62583690

Email: bosch-infoteam@vn.bosch.com