Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Bosch với tư cách là một nhà tuyển dụng

Cam kết và phúc lợi của chúng tôi cho các cộng sự

Tại Bosch, chúng tôi quan tâm đến bạn, đến doanh nghiệp của chúng tôi và đến môi trường.

Shawn đang nhảy từ sân khấu xuống đám đông nhân viên nhà máy.

Hãy biến tầm nhìn thành hiện thực. Tại Bosch, chúng tôi định hình tương lai bằng việc phát minh ra các công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, truyền lửa nhiệt huyết và nâng cao đời sống cho mọi người. Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi cũng đa dạng như đội ngũ cộng sự xuất sắc của Bosch trên khắp thế giới. Sự sáng tạo của họ là chìa khóa để đổi mới thông qua kết nối cuộc sống, tính di động hoặc ngành kết nối. Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ dừng lại ở ‘kinh doanh’. Chúng tôi không phụ thuộc vào thị trường chứng khoán và gắn liền với mục đích của Robert Bosch Stiftung; sự thành công của chúng tôi mang lại lợi ích trực tiếp cho xã hội, môi trường và các thế hệ tương lai. Cam kết của chúng tôi với các cộng sự rất chắc chắn: chúng ta phát triển cùng nhau, chúng ta tận hưởng công việc của mình và chúng ta truyền cảm hứng cho nhau. Hãy tham gia và cảm nhận sự khác biệt. Work #LikeABosch.

Work #LikeABosch đại diện cho điều gì?

Tìm hiểu cách phát triển, tận hưởng và truyền cảm hứng với Bosch.

Một đồng nghiệp đang tạo dáng trước kệ bày hàng, đầy chữ viết hoa với nội dung in liên quan đến Bosch trên đó, như Work #LikABosch.

Grow.

Hãy cùng nhau phát triển.

Phát triển ở vô số vai trò, vị trí và cơ hội mới.

Một đồng nghiệp đang tạo dáng trước kệ bày hàng, đầy chữ viết hoa với nội dung in liên quan đến Bosch trên đó, như Work #LikABosch.
Một nhóm đồng nghiệp đang công kênh một đồng nghiệp khác được mọi người tổ chức ăn mừng và thích thú với chuyện đó.

Enjoy.

Hãy tận hưởng nhiều hơn.

Tận hưởng lợi ích của việc cân bằng cuộc sống và môi trường công việc của bạn, cũng như sự tưởng thưởng mà bạn xứng đáng nhận được.

Một nhóm đồng nghiệp đang công kênh một đồng nghiệp khác được mọi người tổ chức ăn mừng và thích thú với chuyện đó.
Một nhóm các đồng nghiệp khác nhau đang cùng nhau tạo dáng trong phòng họp, vui vẻ tràn ngập khắp bài đăng.

Inspire.

Hãy truyền cảm hứng cho nhau.

Truyền cảm hứng cho ngày hôm nay và ngày mai tốt hơn bằng cách thực hiện theo các giá trị của bạn và kiến tạo tương lai.

Một nhóm các đồng nghiệp khác nhau đang cùng nhau tạo dáng trong phòng họp, vui vẻ tràn ngập khắp bài đăng.

Tại Bosch, chúng tôi quan tâm đến bạn, đến doanh nghiệp của chúng tôi và đến môi trường.

Hãy biến tầm nhìn thành thực tế. Tại Bosch, chúng tôi định hình tương lai bằng việc phát minh ra các công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, truyền lửa nhiệt huyết và nâng cao đời sống cho mọi người. Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi đều đa dạng như các nhóm xuất sắc của Bosch trên khắp thế giới. Sự sáng tạo của họ là chìa khóa để đổi mới thông qua đời sống, tính di động hoặc ngành kết nối. Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ dừng lại ở ‘kinh doanh’. Chúng tôi không phụ thuộc vào thị trường chứng khoán và gắn liền với mục đích của Robert Bosch Stiftung; sự thành công của chúng tôi mang lại lợi ích trực tiếp cho xã hội, môi trường và các thế hệ tương lai. Cam kết của chúng tôi với các cộng sự rất chắc chắn: chúng ta phát triển cùng nhau, chúng ta tận hưởng công việc của mình và chúng ta truyền cảm hứng cho nhau. Hãy tham gia và cảm nhận sự khác biệt. Work #LikeABosch.

Những phúc lợi của chúng tôi

Khám phá những phúc lợi toàn cầu của chúng tôi

Icon gears-interlocked-arrow

Phát triển năng lực tương lai

Icon team-signpost

Nhiều nghề nghiệp trong cùng một công ty

Icon World-Paperplane

Cộng tác và phát triển quốc tế

Icon moneybag-currency

Thù lao hấp dẫn

Icon agility

Mô hình làm việc linh hoạt

Icon connectivity

Mạng lưới nhân viên

Icon user-arrows-heart

Sự da dạng trong thực tiễn hoạt động

Icon health

Nhà lãnh đạo hỗ trợ

Icon global-entrepreneur

Quỹ phi lợi nhuận

Shawn đang ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng.

Work #LikeABosch — Ứng tuyển ngay!

Chia sẻ điều này trên: