Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Bosch với tư cách là một nhà tuyển dụng

Cam kết và phúc lợi của chúng tôi cho các cộng sự

Tại Bosch, chúng tôi quan tâm đến bạn, đến doanh nghiệp của chúng tôi và đến môi trường.

Hai đồng nghiệp đang chơi bi lắc với robot hỗ trợ APAS của Bosch Rexroth.

Hãy biến tầm nhìn thành hiện thực. Tại Bosch, chúng tôi định hình tương lai bằng việc phát minh ra các công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, truyền lửa nhiệt huyết và nâng cao đời sống cho mọi người. Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi cũng đa dạng như đội ngũ cộng sự xuất sắc của Bosch trên khắp thế giới. Sự sáng tạo của họ là chìa khóa để đổi mới thông qua kết nối cuộc sống, tính di động hoặc ngành kết nối. Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ dừng lại ở ‘kinh doanh’. Chúng tôi không phụ thuộc vào thị trường chứng khoán và gắn liền với mục đích của Robert Bosch Stiftung; sự thành công của chúng tôi mang lại lợi ích trực tiếp cho xã hội, môi trường và các thế hệ tương lai. Cam kết của chúng tôi với các cộng sự rất chắc chắn: chúng ta phát triển cùng nhau, chúng ta tận hưởng công việc của mình và chúng ta truyền cảm hứng cho nhau. Hãy tham gia và cảm nhận sự khác biệt. Work #LikeABosch.

Work #LikeABosch đại diện cho điều gì?

Tìm hiểu cách phát triển, tận hưởng và truyền cảm hứng với Bosch.

Tại Bosch, chúng tôi quan tâm đến bạn, đến doanh nghiệp của chúng tôi và đến môi trường.

Hãy biến tầm nhìn thành thực tế. Tại Bosch, chúng tôi định hình tương lai bằng việc phát minh ra các công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, truyền lửa nhiệt huyết và nâng cao đời sống cho mọi người. Các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi đều đa dạng như các nhóm xuất sắc của Bosch trên khắp thế giới. Sự sáng tạo của họ là chìa khóa để đổi mới thông qua đời sống, tính di động hoặc ngành kết nối. Trách nhiệm của chúng tôi không chỉ dừng lại ở ‘kinh doanh’. Chúng tôi không phụ thuộc vào thị trường chứng khoán và gắn liền với mục đích của Robert Bosch Stiftung; sự thành công của chúng tôi mang lại lợi ích trực tiếp cho xã hội, môi trường và các thế hệ tương lai. Cam kết của chúng tôi với các cộng sự rất chắc chắn: chúng ta phát triển cùng nhau, chúng ta tận hưởng công việc của mình và chúng ta truyền cảm hứng cho nhau. Hãy tham gia và cảm nhận sự khác biệt. Work #LikeABosch.

Những phúc lợi của chúng tôi

Khám phá những phúc lợi toàn cầu của chúng tôi

Phát triển năng lực tương lai

Nhiều nghề nghiệp trong cùng một công ty

Cộng tác và phát triển quốc tế

Thù lao hấp dẫn

Mô hình làm việc linh hoạt

Mạng lưới nhân viên

Sự da dạng trong thực tiễn hoạt động

Nhà lãnh đạo hỗ trợ

Quỹ phi lợi nhuận

Một nhóm đa dạng giơ chiếc khăn có dòng chữ “Join the Team”. Một người ra hiệu cho những người đang xem tham gia vào nhóm.

Work #LikeABosch — Ứng tuyển ngay!

Chia sẻ điều này trên: