Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ lược về trụ sở

Bộ phận

  • Phụ tùng và Thiết bị Ô tô
  • Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển
  • Dụng cụ điện cầm tay
  • Công nghệ Tòa nhà
  • Công nghệ Nhiệt

Phạm vi chức năng

  • Giao dịch

Thông tin chi tiết cho địa điểm

Lầu 10, Toà nhà 194 Golden Building