"Promoting innovation and creativity in the workplace."
Nhà đổi mới doanh nghiệp

Thúc đẩy sự đổi mới tại nơi làm việc

5 phút

Đổi mới trong kinh doanh luôn là một vấn đề phức tạp. Đó là quá trình nỗ lực trong nhiều lĩnh vực, đòi hỏi chiến lược mạnh mẽ giúp củng cố nền móng thực tiễn và quy trình. Cùng với đó, sự đổi mới còn cần một tầm nhìn kiên định hướng đến sự phát triển phù hợp với xu hướng thị trường và nền kinh tế không ngừng thay đổi.

Đổi mới là yếu tố tiên quyết đối với sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào. Nhìn vào lịch sử kinh doanh, ta thấy danh sách dài những ông lớn toàn cầu đã sụp đổ do thất bại trong quản lý và thúc đẩy sự đổi mới. Trong khi đó, tại những công ty khác – nhiều công ty khởi nghiệp ở những căn hộ nhỏ hoặc nhà để xe - trở thành tiêu điểm trên mặt báo với những đột phá mang tính cách mạng giữa thị trường cạnh tranh.

Đổi mới và sáng tạo là yếu tố quan trọng để xác định sự thành bại của doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để các tổ chức và nhà lãnh đạo triển khai triết lý đổi mới vào các doanh nghiệp?

Đổi mới tại nơi làm việc

Đổi mới nghĩa là triển khai một ý tưởng/sáng kiến và tạo ra thứ có giá trị đáp ứng một nhu cầu cụ thể. Các tổ chức và doanh nghiệp có thể xem xét đổi mới theo hai cách; một là hướng đến đổi mới sản phẩm và công nghệ để phục vụ khách hàng hiện tại tốt hơn đồng thời vẫn đảm bảo thu hút khách hàng mới; và hai là hướng đến hiện thực hóa đổi mới trong doanh nghiệp, trong đó nhân viên được khuyến khích đưa ra các chiến lược và giải pháp cho các vấn đề mà họ thường gặp phải. Mặc dù cách thứ nhất có thể giúp các tổ chức đạt được KPI tài chính nhưng cách thứ hai sẽ góp phần mang đến thành công lâu dài cho doanh nghiệp.

Bài viết đăng trên Forbesnói về đổi mới và sáng tạo cho thấy, khi một công ty có văn hóa đổi mới, công ty đó sẽ phát triển dễ dàng. Các phép thử có thể đáng tin cậy, tuy nhiên việc dám mạnh dạn áp dụng những điều mới mẻ mới thật sự là thử nghiệm đáng giá.

Tại Bosch, đổi mới là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đầu tư nhằm đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau theo cách tiếp cận liên ngành cùng sự kết nối và hợp tác quốc tế. Đổi mới là giải pháp thúc đẩy công nghệ phát triển, đồng thời cũng là văn hóa mà chúng tôi khuyến khích các cộng sự của mình thực hiện.

Thúc đẩy tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề về đổi mới trong tổ chức.

Làm việc có mục đích

Bosch associate at work.

Làm việc có mục đích thúc đẩy văn hóa đổi mới. Khi các nhân viên cam kết thực hiện theo mục đích của công ty, họ có động lực hơn cũng như sẵn sàng đầu tư thời gian và sức lực để phát triển ý tưởng mới.

Khuyến khích các chính sách phù hợp cho sự đổi mới

Hoạt động kinh doanh hàng ngày thường được mô tả là danh sách những thời hạn cần đáp ứng, kế hoạch chiến lược cần soạn thảo và ngân sách cần thiết. Khi đã quá bận rộn, nhân viên sẽ không có đủ thời gian, sức lực và không gian để đưa ra các giải pháp sáng tạo. Trên thực tế, nghiên cứu của Gallupcho thấy chỉ 13% nhân viên hoàn toàn chú tâm trong công việc, chưa nói đến việc có đủ động lực để đổi mới và sáng tạo.

Như vậy, việc đưa ra chính sách ưu tiên nhân viên có thể tạo ra động lực giúp họ tham gia vào các dự án ngoài phạm vi của công việc. Tạo thời gian và không gian để nhân viên ở các bộ phận gặp gỡ và khám phá những giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề liên quan. Việc có những nhân viên hoặc nhóm dự án đặc biệt đứng ra sắp xếp các cuộc thảo luận, đào tạo và hội thảo sáng tạo thường xuyên có thể kích thích tư duy đổi mới và khơi nguồn cho quá trình sáng tạo.

Hỗ trợ nhân viên sáng tạo trong doanh nghiệp

Mặc dù không phải ai cũng có nhiệt huyết để bắt tay vào các dự án mới, nhưng mọi tổ chức đều có một nhóm nhân viên chủ động, đam mê sáng tạo và sẵn sàng làm mọi thứ theo cách khác. Thế hệ các nhà sáng tạo mới này thể hiện khả năng xuất sắc trong việc đưa ra các giải pháp thúc đẩy công nghệ trong hệ sinh thái kinh doanh hiện tại và những giải pháp này có thể mang đến nhiều kết quả tích cực.

Hỗ trợ những nhân viên sáng tạo chính là biện pháp để các tổ chức đưa ra tư duy đổi mới. Tổ chức các buổi thảo luận liên phòng ban, hợp tác với các công ty khởi nghiệp công nghệ, tổ chức sự kiện lập trình nhanh, tư vấn và tài trợ cho các dự án nội bộ là một vài giải pháp mà các công ty có thể thực hiện để thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong tổ chức.

"Bật đèn xanh" cho những thử nghiệm mới

Programmer writing code.

Thử nghiệm và sai sót là quy tắc cơ bản của quy trình nghiên cứu và các thử nghiệm có thể xác định giá trị thực của những ý tưởng sáng tạo. Ví dụ: nếu một nhân viên đưa ra đề xuất thay thế cho phần mềm xử lý tài chính thì thay vì từ chối ý tưởng đó, tổ chức nên thử nghiệm phần mềm trong một bộ phận trước để đánh giá. Cách tiếp cận này đánh giá đúng những ý tưởng mới và giúp tiếp tục phát triển văn hóa đổi mới trong tổ chức.

Robert Bosch

Chúng ta nên cố gắng cải thiện tình hình thực tế, không nên tự mãn với những gì đạt được mà phải luôn nỗ lực để làm tốt hơn.

Robert Bosch, 1940
Liên hệ với Bosch

Liên hệ với Bosch

Truyền thông doanh nghiệp
Điện thoại
Email

Gửi tin nhắn tới chúng tôi

Thêm tin tức