Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam

Hackathon

09 - 14-04-2018
273 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
IoT Inovation for Vietnam

Cuộc thi dành cho các đội sinh viên đại học trong việc xây dựng giải pháp IOT tiên tiến cho Việt Nam, sử dụng phần cứng và phần mềm do Bosch cung cấp. Hackathon sẽ có 2 giai đoạn: hacking và tiền ươm tạo. Giai đoạn hacking sẽ được bắt đầu bằng bootcamp vào ngày 9 tháng 2 năm 2018. Tại bootcamp, các nhóm sẽ được cung cấp những kiến thức mới nhất về Cách mạng Công nghiệp 4.0, Tư duy thiết kế, và được cung cấp và thử nghiệm các bộ công cụ kỹ thuật cao từ Bosch để phát triển sản phẩm. Giai đoạn hacking sẽ kết thúc bằng hackathon kéo dài hai ngày vào ngày 13-14 tháng 3 năm 2018. Tại đó các đội được hỗ trợ bởi các chuyên gia từ SIHUB và Bosch, sau đó cùng cạnh tranh để được chọn tham gia chương trình tiền ươm tạo trong ba tháng của chương trình.