Các giá trị

Các giá trị của chúng tôi bao gồm sự thay đổi và tính kế thừa

Bosch luôn luôn theo đuổi các giá trị doanh nghiệp. Nhiều giá trị trong số đó là từ nhà sáng lập Robert Bosch, chúng thay đổi và phát triển thêm qua hàng thập kỉ. Giá trị của chúng tôi thể hiện cách thức mà chúng tôi hoạt động kinh doanh: Đó là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi trong việc hợp tác với các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư, nhân viên và xã hội

 

Tập trung vào Tương lai và Kết quả

Để đảm bảo cho sự phát triển năng động và thành công lâu dài của công ty, chúng tôi tham gia vào việc định hình những thay đổi trong thị trường và công nghệ. Bằng cách đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp sáng tạo và tạo sự hứng thú trong công việc cho nhân viên công ty. Chúng tôi chú trọng kết quả để đảm bảo tăng trưởng và độc lập về tài chính. Với cổ tức được tạo ra, Quỹ Robert Bosch đã hỗ trợ nhiều hoạt động từ thiện

Trách nhiệm

Chúng tôi đồng ý rằng các hành động của chúng ta phải phù hợp với lợi ích của xã hội. Trên hết, chúng tôi đặt các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong lợi ích và sự an toàn của người sử dụng, sự tiết kiệm các nguồn lực kinh tế và sự bền vững của môi trường

 
 

Sáng kiến và quyết định

Chúng tôi làm việc theo sáng kiến riêng của mình, với một tinh thần doanh nghiệp và thể hiện sự quyết tâm trong việc theo đuổi các mục tiêu

4

Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi thông tin cho nhân viên, đối tác kinh doanh và các nhà đầu tư một cách kịp thời về các phát triển quan trọng trong công ty. Đây là cơ sở tốt nhất cho một mối quan hệ đáng tin cậy

 
 

Sự công bằng

Chúng tôi xem sự công bằng như một điều kiện cho sự thành công của tập đoàn khi quan hệ trong nội bộ cũng như với các đối tác kinh doanh.

Sự tin cậy, uy tín và tính pháp lí

Chúng tôi đảm bảo những gì chúng tôi có thể cung cấp, chấp nhận thỏa thuận có tính ràng buộc, và tôn trọng, chấp hành luật pháp trong tất cả các giao dịch kinh doanh

 
 

Đa dạng văn hóa

Chúng tôi coi sự đa dạng về khu vực và nguồn gốc văn hóa là một tài sản, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết trong sự thành công trên toàn cầu của chúng tôi.