This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sự sáng tạo


Những nghiên cứu thú vị tại Bosch

Bộ phận Nghiên cứu của Tập đoàn

Nền tảng của những sáng chế tại Bosch nằm ở bộ phận Nghiên cứu và Kỹ thuật Tiên tiến của tập đoàn. Những nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu làm việc theo tầm nhìn của sự phát triển tiên tiến.


Những công nghệ, nguyên liệu và hệ thống của tương lai.

Các lĩnh vực Nghiên cứu

Bosch là một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ và nghiên cứu. Những sản phẩm công nghệ cao được hình thành bao gồm từ các bộ phận thiết bị ô tô hiệu quả và các công cụ đóng gói đến những hệ thống trong hàng hải và giám sát.


Những ý tưởng cho tương lai

Bằng sáng chế

Mỗi giờ tại Bosch, những bằng sáng chế mới giúp sản phẩm của chúng tôi càng trở nên hiệu quả hơn, dễ sử dụng hơn, an toàn hơn và thân thiện với môi trường hơn.Sự bền vững


Hơn cả những nhân tố về kinh tế

Trách nhiệm

Đối với chúng tôi, trách nhiệm xã hội của tập đoàn hay sự bền vững nghĩa là chiến lược của công ty không chỉ hướng đến mục tiêu kinh tế mà còn tính đến cả những vấn đề về môi sinh và xã hội.


Tuân thủ các quy định của pháp luật

Tuân thủ pháp lý

Là một phần của giá trị tập toàn Bosch “Sự tin cậy, sự tín nhiệm và tính hợp pháp”, chúng tôi cam kết tuân thủ pháp lý vô điều kiện. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc này, chúng tôi đã tóm tắt những điểm cơ bản của các quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.


Những giá trị của chúng tôi: Bao gồm sự thay đổi và tiếp nối.

Những giá trị

Bosch luôn là một công ty theo đuổi những giá trị. Rất nhiều những giá trị của chúng tôi khởi nguồn từ nhà sáng lập Robert Bosch. Những giá trị của chúng tôi thể hiện cách chúng tôi điều hành kinh doanh.