Trách nhiệm doanh nghiệp

Môi trường và khí hậu

Môi trường và khí hậu

Bosch credo cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về công nghệ sinh thái. Với mục đích này, Bosch đầu tư 50 phần trăm quỹ nghiên cứu và phát triển vào công nghệ giúp bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên, và tạo ra một phần ba doanh số hàng hóa từ các sản phẩm như vậy.

Sản phẩm và khách hàng

Sản phẩm và khách hàng

Bảo vệ môi trường là một thị trường tiềm năng lớn. Trong những năm tới, công nghệ “xanh” nhằm cải thiện hiệu quả nguồn năng lượng, giảm lượng khí thải sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng.

Các cộng sự và tài năng trẻ

Các cộng sự và tài năng trẻ

Trong việc phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường kinh doanh, điều quan trọng và cần thiết đối với Bosch là có một đội ngũ chuyên gia hàng đầu và chúng tôi khuyến khích họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

 
Cam kết xã hội

Cam kết xã hội

Cam kết xã hội của Tập đoàn Bosch đã và đang phát triển theo thời gian, dựa trên niềm tin của người sáng lập là ông Robert Bosch. Công ty hỗ trợ một số các tổ chức từ thiện và các dự án hỗ trợ tài năng trẻ học tập và tài trợ cho các sáng kiến từ thiện tại trụ sở của chúng tôi trên toàn thế giới.

Quản lí doanh nghiệp

Quản lí doanh nghiệp

Làm cách nào để những chiếc ô tô được cung cấp nguồn năng lượng trong 20 đến 30 năm tới? Những nguyên liệu nào vẫn sẽ có sẵn? Những loại nhu cầu nào của con người về nguồn cung cấp năng lượng cho tương lai sẽ phát sinh? Bất cứ ai đặt những câu hỏi như thế này đều nhận thấy rằng chúng ta đang phải đối đầu với quá trình thay đổi ảnh hưởng đến tất cả mọi người, chẳng hạn như toàn cầu hóa, sự phát triển dân số, biến đổi khí hậu, và việc bảo tồn các nguồn tài nguyên. Đó là lý do tại sao Bosch thường xuyên phân tích dự báo phát triển các điều kiện cơ bản được gọi chung là "Megatrends."