Các lĩnh vực nghiên cứu
Nghiên cứu công nghệ của tương lai

Các lĩnh vực nghiên cứu


Lưu trữ và chuyển đổi năng lượng

Bosch đang triển khai nghiên cứu các giải pháp bền vững để sản xuất và sử dụng điện từ nguồn tài nguyên có thể phục hồi.

Công nghệ thông tin và các cảm biến

Sản phẩm của chúng tôi trở nên thông minh hơn, thực hiện được nhiều chức năng hơn như cải thiện an toàn giao thông đường bộ hay nâng cao điều kiện khí hậu trong nhà tại các tòa cao ốc trong khi sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên

 
 

Vật liệu và công nghệ sản xuất

Đổi mới vật liệu và công nghệ sản xuất mới đang mở đường cho việc tạo ra các sản phẩm sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Các phương pháp phát triển và quy trình

Quá trình nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi đảm bảo rằng ngay cả các sản phẩm ngày càng phức tạp cũng đáp ứng được nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn chất lượng chính xác tại Bosch.