Bằng sáng chế
Những ý tưởng cho tương lai

Tại Bosch, những ý tưởng mới là một truyền thống lớn mạnh. Mỗi ngày trên khắp thế giới, hàng ngàn nhân viên Bosch phát triển sản phẩm mới, cải thiện và đổi mới một cách hệ thống các sản phẩm trước đó.

Bosch - Đối tác phát minh của bạn

Bạn có những sáng chế hoặc đổi mới công nghệ có thể nhận được sự quan tâm từ Bosch? Chúng tôi rất vui lòng kiểm tra tính khả thi trong việc ứng dụng các sáng chế của bạn tại Bosch

Làm thế nào mà Bosch có thể trở thành công ty công nghệ hàng đầu trong rất nhiều lĩnh vực? Nhờ sự theo đuổi không mệt mỏi và không ngừng nghiên cứu tại các trung tâm phát triển của công ty. Đây là nơi các sản phẩm phanh hãm mang tính đổi mới và hệ thống an ninh như ABS và ESP ®, cùng các phương pháp cắt giảm phát thải chất gây ô nhiễm, cũng như rất nhiều sản phẩm khác đã được ra đời. Và chúng không ngừng được cải tiến nhờ các ứng dụng sáng chế mới nhất.

Đằng sau mỗi sản phẩm hiệu suất cao, an toàn, thân thiện với môi trường và hoạt động dễ dàng thường có một bề dày lịch sử nghiên cứu và phát triển sáng chế.

Bằng sáng chế của Bosch trên thế giới


Kể từ khi Bosch hoạt động khắp toàn cầu, các bằng sáng chế của Bosch được đăng kí tại rất nhiều quốc gia trên giới. Các ứng dụng được cấp bằng sáng chế được đăng kí tại các cơ quan sáng chế khác nhau là minh chứng cho sự sáng tạo của nhân viên tập đoàn Bosch và Bosch đóng vai trò điều khiển toàn cầu cho sự sáng tạo. Về số đơn xin cấp bằng sáng chế, Bosch chiếm vị trí hàng đầu trong các thị trường quan trọng

Quyền bảo hộ thương mại


Bằng sáng chế là một công cụ quan trọng để bảo vệ các kết quả của nhiều năm nghiên cứu tốn kém khỏi việc sao chép bất hợp pháp. Chúng cho phép Bosch không chỉ đảm bảo khả năng đứng đầu công nghệ mà còn kiểm soát việc đảm bảo các đối tác khác tham gia cần phải được cấp phép. Bosch triển khai một hệ thống phức tạp để chắc chắn rằng quyền bảo hộ của công ty đang được kiểm soát và phát hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quyền này.