Nghiên cứu và phát triển
Để sáng tạo là một phần cuộc sống hằng ngày của chúng ta

 

Những nghiên cứu thú vị tại Bosch

Trong bộ phận nghiên cứu ở Bosch, các nhân viên có chuyên môn cao trên khắp thế giới đang làm việc và nghiên cứu những đột phá về công nghệ trên các lĩnh vực phát triển phần mềm, chế tạo robot hoặc hệ thống điều khiển động cơ. Bằng cách này, những ý tưởng mới liên tục được hình thành làm cho những sản phẩm hiện có trở nên hiệu quả, tiện dụng, an toàn và thân thiện với môi trường hơn; đồng thời cũng sáng tạo ra những dòng sản phẩm mới cho doanh nghiệp. Mối quan tâm chính của chúng tôi là cải thiện chất lượng cuộc sống.

Địa điểm

Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Để biết thêm thông tin liên lạc và địa điểm

Cơ hội nghề nghiệp

Tài năng luôn được chào đón tại Bộ phận Nghiên cứu và Kĩ thuật Tiên tiến của Tập đoàn