Tuân thủ pháp lý

Liên hệ văn phòng Pháp lý


Gitta Unger
Trưởng phòng Pháp Lý của Tập Đoàn Bosch tại Việt Nam
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
Đường số 8, Khu công nghiệp Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Các câu hỏi thường gặp về vấn đề tuân thủ pháp lý

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Là một phần trong các giá trị của Bosch "Tin cậy, uy tín, và hợp pháp", chúng tôi cam kết tuân thủ vô điều kiện các quy định của pháp luật. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc này, chúng tôi đã tóm tắt những điểm cơ bản của tất cả các quy định quan trọng về quy phạm pháp luật và những quy định nội bộ của công ty trong "Quy tắc Ứng xử Kinh doanh". Quy tắc này giải thích lý do tại sao quy định pháp luật là rất quan trọng và hướng dẫn các nhân viên tiến hành các hoạt động kinh doanh hằng ngày của mình. Chúng tôi hy vọng rằng họ tuân thủ vô điều kiện tất cả các quy phạm pháp luật có liên quan và các quy định nội bộ, bao gồm cả "Những nguyên tắc cơ bản của Trách nhiệm Xã hội tại Bosch," đã được phê duyệt vào năm 2004. Chúng tôi cũng củng cố tầm quan trọng của nguyên tắc về tính hợp pháp thông qua việc gia nhập Tổ chức Minh bạch Quốc tế vào năm 1995

Kiểm soát chặt chẽ

Để bổ sung cho Quy tắc Ứng xử Kinh doanh, Bosch hiện đang mở rộng quản lý tuân thủ pháp lý của mình bằng cách thiết lập một ủy ban tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp. Việc làm này giúp tăng cường các hoạt động thanh tra và ngăn chặn, bao gồm các nguyên tắc kiểm soát kép, luân chuyển công việc trong các lĩnh vực nhạy cảm, tách biệt nghiêm ngặt trong điều hành, giám sát hệ thống và kế toán thường xuyên. Ngoài ra, chúng tôi luôn cập nhật, thông báo cho các nhân viên trên toàn thế giới về thông tin bắt buộc hay các chương trình đào tạo. Hệ thống tuân thủ mới được bổ sung thêm đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử để báo cáo các vấn đề tuân thủ pháp lý, cũng như các cuộc đánh giá đã được thực hiện cho đến nay tại các các địa điểm và các nhà cung cấp