Mua hàng & Logistic

Bộ phận mua hàng tại Bosch là gì?

Là một nhà cung cấp, bạn mong đợi những gì từ Bosch? Một trận đấu vật? Chúng tôi không nghĩ vậy, bởi trong cuộc chiến gay gắt tranh giành về giá cả và điều kiện, không ai cho mình là người chiến thắng về lâu dài cả.

Tại Bosch, chúng tôi luôn luôn xem các nhà cung cấp là đối tác của mình.

Chúng tôi khen thưởng cho những dịch vụ trên mức trung bình với một vinh dự mà bạn sẽ khó có thể tìm thấy ở nơi khác: Trở thành nhà cung cấp ưa thích của Bosch. Điều này sẽ cho bạn một ghế ngồi hàng đầu đặc quyền - không chỉ trong các đơn đặt hàng mới mà còn được tham gia vào các chương trình đào tạo đặc biệt hơn nữa.