Lịch sử công ty

Thông tin thêm


 
 
Lịch sử

Tìm hiểu thêm về lịch sử của Bosch trên trang mạng của tập đoàn

 
Robert Bosch

Robert Bosch

Người tiên phong, nhà phát minh, người theo chế độ dân chủ