Hãy gia nhập Bosch

Hãy gia nhập Bosch

Một thế giới với nhiều cơ hội

Chúng tôi đem đến một môi trường làm việc hợp tác và tôn trọng sự đa dạng, cân bằng giữa cuộc sống và công việc, và một văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự công bằng.

 

Sinh viên

Sinh viên

Bạn sẽ có nhiều trải nghiệp thực tế khi cộng tác cùng Bosch. Hãy góp nhặt những kinh nghiệm quý báu trong thời gian thực tập, hoàn thành bài luận tốt nghiệp của bạn cùng chúng tôi, hay sẵn sàng cho chương trình Thạc sĩ – chúng tôi luôn có nhiều cơ hội khác nhau.

Sinh viên đã tốt nghiệp

Sinh viên đã tốt nghiệp

Hãy gia nhập Bosch ngay khi tốt nghiệp, và phát triển nghề nghiệp thành một chuyên gia hay một nhà quản lý, thông qua các chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp.

 
Chuyên viên và quản lý

Chuyên viên và quản lý

Bạn có kinh nghiệm và thông thạo chuyên môn? Chúng tôi mang đến cho bạn nhiều cơ hội thử thách ở tất cả cấp bậc nghề nghiệp, từ chuyên viên cho đến quản lý.