Ứng tuyển ngay

Ứng tuyển ngay

Hãy nghĩ về một công ty có thể định hình thế giới ngày mai

Dù bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng tôi đều có những cơ hội phù hợp giúp bạn thành công tại Bosch.

Bạn muốn gia nhập gia đình Bosch? Chúng tôi rất vui chào đón bạn. Dù bạn đang tìm kiếm cơ hội học nghề, thực tập, quản trị viên tập sự hay một vị trí quản lý, luôn có nhiều con đường đến thành công tại Bosch. Bạn sẽ tìm được thử thách phù hợp tại Bosch, dù bạn là sinh viên, mới tốt nghiệp, hay đã có kinh nghiệm nhiều năm.

Tìm công việc mơ ước

Tìm công việc mơ ước

 

Bạn đang tìm kiếm một công việc phù hợp? Chúng tôi có nhiều công việc hấp dẫn và triển vọng.